Wedstrijd Reglement

Artikel 1.        Een wielerwedstrijdcomité stelt zich ten doel het organiseren en houden van één of meerdere wielerwedstrijden binnen het verband van W.V.A.N.

Artikel 2.        De W.V.A.N. sluit voor de wedstrijdcomités een WA verzekering af. Met deze verzekering is schade aan anderen gedekt.

Artikel 3.         Een bestaand wedstrijdcomité dient de contributie aan de penningmeester te voldoen vóór 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd plaats zal vinden.

Artikel 4.        Eenmaal per kalenderjaar wordt door het bestuur een kalender vergadering uitgeschreven ter vaststelling van de wedstrijdkalender. Deze kalendervergadering kan worden gecombineerd met de jaarvergadering.

Artikel 5.        Bij het vaststellen van de wedstrijddata zal de volgende rangorde worden toegepast indien dezelfde datum meer dan eenmaal is aangevraagd:

a)   data voor kampioenschappen, klassiekers en semi-klassiekers;

b)   wielerclubs;

c)   het comité oudste in jaren onafgebroken lidmaatschap.

Artikel 6.        Wanneer weer- of parkoersomstandigheden een gevaar kunnen zijn voor renners, officials en/of publiek heeft het bestuur en/of de wedstrijdleiding het recht de wedstrijd uit te stellen, af te gelasten of in te korten.

Artikel 7.        Het bestuur stelt iedere wedstrijd een jury samen, bestaande uit:

a)   een kamprechter;

b)   een wedstrijdcommissaris;

c)   een microfonist (omroeper);

d)    een tijdwaarnemer.

Indien noodzakelijk kan dit aantal worden uitgebreid.

Artikel 8.     Een wedstrijdcomité is verantwoordelijk voor de orde op of aan de jurywagen, op het parkoers en in het prijsuitreikinglokaal.

Artikel 9.     Een wedstrijdcomité is verantwoordelijk voor de veiligheid van de wedstrijdleiding en alle andere betrokken officials.

Artikel 10.   Een wedstrijdcomité dient te zorgen voor voldoende bochtencommissarissen of andere functionarissen, voor zover deze voor een goede orde noodzakelijk zijn.

Artikel 11.   Een wedstrijdcomité dient te zorgen voor een voorrijdauto of -motor en indien de jury dit wenst een volgauto.

Artikel 12.   Een wedstrijdcomité maakt aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen deelnemerslijsten per categorie in tweevoud.
Eén exemplaar moet uiterlijk 10 minuten voor aanvang van iedere categorie op de jurywagen aanwezig zijn.

Artikel 13.   Een wedstrijdcomité dient ten alle tijden de aanwijzingen van de wedstrijdjury op te volgen.

Artikel 14.   Een wedstrijdcomité dient te zorgen voor een geschikt prijsuitreikinglokaal.

Artikel 15.   Een wedstrijdcomité dient te zorgen voor een goede geluidsinstallatie, minimaal 100 meter voor en 100 meter na de finish.

Artikel 16.   Een wedstrijdcomité dient te zorgen voor eerste hulp op het parkoers. Ook dient het nummer van de huisartsenpost bekend te zijn.

Artikel 17.   Gewonnen prijzen en premies, welke niet tijdig afgehaald zijn vervallen aan de organisatie.

Artikel 18.   Iedereen die deelneemt verklaart zich akkoord met ons Privacy Beleid.

Artikel 19.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.